Γώγα Παπαστάθη

Γώγα Παπαστάθη

Βιογραφικό

…………

Είμαι υποψήφια γιατί…

Είμαι υποψήφια γιατί πιστεύω πως ο καθένας μπορεί και πρέπει να προσφέρει στο τόπο του. Επειδή, τα λόγια δεν είναι ποτέ αρκετά, αλλά απαιτούνται πράξεις, έτσι αποφάσισα να συνταχθώ με την ομάδα του Φάνη Σπανού.